Okoljski znak ZELENI KLJUČ/GREEN KEY pridobili dve podjetji v Gornji Radgoni

Okoljski znak ZELENI KLJUČ/GREEN KEY pridobili dve podjetji v Gornji Radgoni

Kavarna in slaščičarna Nabucco v Gorni Radgoni in podjetje Radgonske gorice d.o.o. sta pridobila okoljski znak GREEN KEY / ZELENI KLJUČ, ki je vodilni standard na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji in pomeni zavezanost podjetij, da spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE.

S pridobitvijo okoljskega znaka so pridobili priznanje za odličnost okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja.

Znak Zeleni ključ so pridobili na podlagi lastne iniciative, saj prihodnost vidijo le v trajnostni preobrazbi svojega podjetja, ob upoštevanju potrebnih ukrepov za zmanjšanje porabe energije, znižanju stroškov poslovanja, ločevanju odpadkov, in kar je še posebej pomembno, z mreženjem lokalnih pridelovalcev in proizvajalcev sestavin, ki jih uporabljajo pri svojih izdelkih. Velik poudarek namenjajo obveščanju in osveščanju gostov v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe.

Turizem in njegov razvoj je odvisen od različnih dejavnosti in več neodvisnih deležnikov, zato je treba zagotoviti največje možnosti sodelovanja in dejansko vključenost le-teh. V Strategiji Slovenskega turizma, ki je osnova za usmerjanje ter izvajanje ciljev in vizije strategij Občin, je doseganje sinergij na več področjih in sektorjih jasno navedeno. Temu je sledila tudi Strategija razvoja Občine Gornja Radgona 2017 – 2023. Glavni strateški cilj in vizija je trajnostno povečanje dodane vrednosti, ki se lahko doseže z dvigom kakovosti, pestrosti, butičnosti. Za lokalno skupnost so podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo turizma in imajo hkrati odgovoren odnos do okolja in družbe, strateškega pomena, saj sledijo glavnemu cilju – povečati lokalne verige vrednosti, zlasti na področju pridelave in predelave zdrave hrane, kar hkrati pomeni hitrejši trajnostni razvoj podeželja in večje možnosti zaposlovanja na podeželju. S tem prejemnika Zelenega ključa vplivata na izboljšanje kakovosti življenja na podeželju ter onemogočata depopulacijo podeželja.

Obe podjetji, ki sta pridobili okoljski znak Zeleni ključ/Green Key – Kavarna in slaščičarna Nabucco in podjetje Radgonske gorice d.o.o. – sta zelo uspešni v predelavi in ponudbi vseh svojih izdelkov in storitev ter pri razvoju svojega podjetja vključujeta vse atribute trajnostnega razvoja.

Kavarna in slaščičarna Nabucco in podjetje Radgonske gorice d.o.o. sta ponos občine Gornja Radgona, saj obe predstavljata njeno območje in širše regije ter presenečata z vedno novimi in kvalitetnimi produkti, ki so znani in priznani tudi izven njenih meja.

Oba ponudnika s svojimi trajnostnim poslovanjem, ki je bilo potrjeno tudi s pridobitvijo trajnostnih znakov Zeleni ključ, soustvarjata zeleno zgodbo trajnostnega turizma.

Avtor
Avatar photo