Obvestilo županje o finančnem stanju Občine Gornja Radgona

Obvestilo županje o finančnem stanju Občine Gornja Radgona

OBVESTILO županje o finančnem stanju Občine Gornja Radgona

Spoštovane občanke in občani.

Na vas se obračam z najbolj iskrenimi nameni kot županja Občine Gornja Radgona. Sledim zavezi iz volilne kampanje, da občane korektno obveščam o realnem stanju naše občine. Moja dolžnost je, da vam predstavim dejansko finančno stanje občine, ki sem jo s svojim vodenjem prevzela 16.12.2022.

Trenutno stanje v naši občini, kar se financ tiče, je veliko bolj zaskrbljujoče, kot sem predvidevala in kot si nekateri izmed vas sploh lahko predstavljate. Med ostalim je posledica večletnega nepravočasnega načrtovanja in nedoslednega izvrševanja proračuna. Gre predvsem za porabo sredstev preko svojih zmožnosti. To pomeni porabo sredstev, ki v tekočih proračunih niso bila zagotovljena. Začasna financiranja (2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023) so v naši občini postala žal prej pravilo kot izjema. Tudi to je privedlo občino v izjemno neugoden položaj.

V danem trenutku naša občina ne more uravnotežiti proračuna za leto 2023, imamo prenesene obveznosti, dolg iz naslova zadolževanja in likvidnostne težave. Zadolženost občine narašča iz leta v leto. V zadnjih dveh letih se je dolg občine izjemno povečeval. Od 6.047.935,65 eur na dan 31.12.2020, nato 7.513.478,91 eur na dan 31.12.2021. Zadolženost Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2022 pa je znašala 9.191.251,76 eur.

Ob teh številkah ni mogoče sestaviti realnega predloga proračuna do konca februarja. Prevzeto sedanje stanje mi v celoti onemogoča izpolnitev dane volilne zaveze, da bom skrbela za pravočasno pripravo proračuna.

Občina bo posledično na začasnem financiranju predvidoma do konca junija 2023. Vsekakor pa me ta težka situacija ni iztirila. Sem optimistična. Moja prva in edina skrb v tem trenutku je, sprejeti dejansko stanje in preudarno reševanje težav. S težavami se bomo spoprijeli skupaj in odločno vztrajali na naši skupni poti.

Kljub navedenemu, ne gledam na vse črno. Cenim vse uspehe mojih predhodnikov. Ponosni smo lahko na čudovit park, športni center, športno dvorano, krožišče v centru mesta …

Do krajevnih skupnosti moramo v bodoče imeti več posluha. Izredno slabo stanje na področju cest, ulic in komunalne infrastrukture v občini, pa bo naš največji dolgoročni izziv.

Držala se bom obljube, da načrtujemo, odločamo in ustvarjamo skupaj!

Urška MAUKO TUŠ, županja

Video obvestilo županje Urška Mauko Tuš o finančnem stanju Občine Gornja Radgona 

 

Avtor
Avatar photo