Novi predsednik Združenja regionalnih razvojnih agencij Slovenije

Novi predsednik Združenja regionalnih razvojnih agencij Slovenije

Bojan Kar, direktor Razvojnega centra Murska Sobota, prevzema vodenje Združenja regionalnih razvojnih agencij v Sloveniji.

Bojan Kar je bil na skupščini Združenja regionalnih razvojnih agencij soglasno izvoljen za novega predsednika. Vodenje združenja, ki povezuje 12 slovenskih regionalnih razvojnih agencij, po eno iz vsake statistične regije, prevzema v začetku leta 2023.

Prevzem vodenja združenja je svojevrstna potrditev in priznanje delu Razvojnega centra Murska Sobota, ki ga agencija opravlja na področju spodbujanja regionalnega razvoja. S prevzemom funkcije predsedovanja združenja bo Razvojni center Murska Sobota še v večji meri postavljen pred izzive iskanja priložnosti in sinergij v luči bolj uravnoteženega razvoja regij in zmanjševanja regionalnih razlik v Sloveniji.

Izvedene aktivnosti in vloga Razvojnega centra Murska Sobota v Pomurju

V letu 2022 so uspešno zaključili pripravo in koordinacijo najpomembnejšega strateškega dokumenta regije, tj. Regionalnega razvojnega programa Pomurske regije za obdobje 2021-2027 in aktivno sodelovali pri pripravi Partnerskega Sporazuma in Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027.

V luči razvoja regije aktivno spremljajo izvajanje regijskih projektov v okviru Dogovora za razvoj Pomurske regije, izvajamo aktivnosti promocije regije za privabljanje domačih in tujih investitorjev ter aktivnosti za izboljšanje položaja Romov v okviru vzpostavljene projektne pisarne za razvoj romske skupnosti.

Administrativno, tehnično in strokovno podpirajo ključne regijske organe in sodelujejo pri izvajanju dela v sklopu Razvojnega sveta Kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Informirajo, obveščajo in koordinirajo razvojne deležnike v regiji, obenem pa uspešno sodelujejo v večih mednarodnih projektih, ki so pomembni za razvoj regije.

Na področju podjetništva brezplačno svetujejo potencialnim podjetnikom in mikro, malim ter srednje velikim podjetjem (MSP) v okviru poslovne točke SPOT svetovanje Pomurje in neposredno vlagamo v znanje, kompetence in izobraževanje potencialnih podjetnikov iz regije z izvedbo podjetniškega usposabljanja v okviru projekta PONI Pomurje – Podjetno nad izzive v Pomurski razvojni regiji.

Delujejo tudi na področju povečanja privlačnosti regije, kjer z upravljanjem Regijskega promocijskega centra Expano skrbimo za promocijo Pomurja, povezujejo ponudnike in generiramo nove produkte v turizmu.

Avtor
Avatar photo