Nadgradnja vodovoda sistema B v MOMS

Nadgradnja vodovoda sistema B v MOMS

Projekt Nadgradnje vodovoda sistema B je eden ključnih projektov dvanajstih pomurskih občin, ki se združujejo v Vodovod sistema B v tej finančni perspektivi v okviru Dogovora za razvoj regije in bo v večini financiran z evropskimi in nacionalnimi viri. Projekt pomeni nadaljevanje I. faze izgradnje Pomurskega vodovoda – sistema B in vključuje zamenjavo in nadgradnjo najbolj dotrajanega ter dograditev manjkajočega vodovodnega omrežja, obnovo in nadgradnjo vodovodnih objektov ter vzpostavitev skupnega nadzornega centra (prej vodarna). Velik del investicij v vodovodno omrežje (transportno in sekundarno) se bo izvajal tudi na območju Mestne občine Murska Sobota, kjer je v sklopu projekta načrtovanih okrog 14 km vodovodnega omrežja, od tega je približno polovica transportnega in polovica primernega in sekundarnega vodovoda.

V tem mesecu so se dela začela na trasi Kopališka ulica – Živeks (transport VMP-1), kjer se polagajo cevi nodularne litine DN 200 v skupni dolžini okrog 1,7 km. Dela potekajo delno v robu bankine in delno v kolesarski stezi. Od tu se bodo dela selila na Grajsko ulico.

V naslednjih dneh (bolj aktivno pa po praznikih) se bo gradbišče odprlo tudi v naselju Pušča, kjer bodo sočasno urejeni tudi priključki. Najprej se bodo dela začela na Krajnčevi ulici, sledita Nova in Glavna ulica na Pušči.

V letošnjem letu je začetek del predviden še na naslednjih lokacijah:

  • transportni vodovod Pušča – Polana (VVP) nodularne litine DN 400 (skupaj 1,85 km),
  • transportni vodovod od podjetja Blisk do čistilne naprave Murska Sobota, na trasi ob vzhodni obvoznici nodularne litine DN 200 (skupaj 256 m),
  • transportni in sekundarni vodovod na Grajski ulici v Murski Soboti nodularne litine DN 200.

Izvedba projekta poteka po pločnikih in kolesarskih stezah, tudi po voznih pasovih, zato bo promet na trasah projekta delno oviran. Izvedba je načrtovana na način, da bo promet potekal vsaj po enem voznem pasu. Vse prebivalce ob trasah in udeležence v prometu prosimo za razumevanje in strpnost. Za enkrat izvedba še ne ovira prometa v večji meri, o vseh nadaljnjih zaporah, bomo javnost sproti obveščali. V času gradnje bodo lokalno moteni tudi dostopi do hiš, o čemer bodo prebivalci prav tako pravočasno obveščeni. Trajanje projekta je predvideno do konca naslednjega leta.

Avtor
Avatar photo