Nadaljevanje gradbenih del na Slomškovi ulici v Murski Soboti

Nadaljevanje gradbenih del na Slomškovi ulici v Murski Soboti

Podžupan v opravljanju funkcije župana Mestne občine Murska Sobota Zoran Hoblaj in član uprave Pomgrada d.d. Kristian Ravnič sta danes podpisala pogodbo o izvajanju nadaljevanja gradbenih del urejanja Slomškove ulice, ki se izvaja v okviru CTN projekta »Urejanje kolesarskih povezav – 1. faza« ki ga bosta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V sklopu gradbenih del, ki jih zajema danes podpisana pogodba, bo Slomškova ulica urejena na odseku od Rimokatoliške cerkve pa vse do Mojstrske ulice. Na križišču z Gregorčičevo ulico (pri cerkvi) bo zgrajeno tudi novo krožišče.

Zgrajen bo nov, širši pločnik za pešce s kolesarskim pasom, ki bo od vozišča ločen z ozelenitvijo, z novo javno razsvetljavo pa bo še posebej poskrbljeno za varnost udeležencev v prometu. V sklopu investicije bo celovito obnovljena tudi cesta na Slomškovi ulici, urejena bo meteorna odvodnja z lokalnim ponikanjem ter cestno-prometne ureditve v bližini avtobusne postaje.

V sklopu pogodbenih del pa bo izveden tudi preboj Kocljeve ulice oz. križišče neposredno s Slomškovo ulico, ki bo obdano s parkovnimi površinami.

Vrednost gradbene pogodbe, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, znaša 1.476.120,01 EUR. Dela na Slomškovi ulici bodo predvidoma dokončana do junija 2023.

Projekt “Urejanje kolesarskih povezav – 1. faza” predstavlja del celovite obnove kolesarskih povezav in pripadajoče infrastrukture v okviru obnove in dograditve kolesarskega omrežja v občini in se izvaja v sklopu celostnih teritorialnih naložb (CTN). Obnova kolesarskega omrežja v mestu Murska Sobota poteka v sklopu več projektov, ki se med seboj povezujejo in dopolnjujejo (Prenova mestnega središča – 1. faza, Urejanje kolesarskih povezav – 2. faza).

Namen investicije je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti v Murski Soboti z ureditvijo kolesarskih povezav in pločnikov na navedenih odsekih ter izboljšanje pogojev za boljšo povezanost urbanega območja z zaledjem, povečanje prometne varnosti za najšibkejše udeležence v prometu in izboljšanje kakovosti življenjskega prostora, vključno z izboljšanjem kakovosti zraka.

Avtor
Avatar photo