MO Murska Sobota dodeljuje sredstva za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja mladih

MO Murska Sobota dodeljuje sredstva za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja mladih

Izbor urednika

Uspešno rešeno stanovanjsko vprašanje je eden izmed najpomembnejših mejnikov na poti osamosvojitve mladih. Mestna občina Murska Sobota si želi ustvariti podporno okolje za ureditev stanovanjskih razmer mladim in mladim družinam in s tem olajšati njihovo osamosvajanje, predvsem pa prispevati k temu, da mladi ostanejo v Mestni občini Murska Sobota ali se na njeno območje celo priseljujejo ter soustvarjajo in razvijajo perspektivno, pozitivno in vključujoče okolje za vse prebivalce občine.

Ker je ena izmed ključnih ovir na poti do primernega stanovanja vsekakor tudi zagotovitev zadostnih finančnih sredstev za gradnjo oz. nakup prvega stanovanja ali stanovanjske hiše, so za subvencioniranje prvega reševanja stanovanjskega vprašanja, na Mestni občini Murska Sobota v proračunu za leto 2022 namenili sredstva v višini 100.000 evrov.

Do subvencije so upravičeni mladi in mlade družine, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega razpisa, kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z gradnjo ali nakupom enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi ali pridobitvijo lastninske oziroma solastninske pravice na posameznem delu stavbe, na območju Mestne občine Murska Sobota.

Razpisna dokumentacija se nahaja na tej povezavi.

Za sodelovanje na javnem razpisu je potrebno oddati spletno vlogo na tej povezavi.

Zadnji dan za oddajo vloge je 30.10.2022.

Avtor
Avatar photo