Koncesija za pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali v zavetišču na območju MOMS

Koncesija za pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali v zavetišču na območju MOMS

Podžupan v opravljanju funkcije župana Zoran Hoblaj in direktor družbe Mala hiša Marjan Ivan Kerčmar sta podpisala koncesijsko pogodbo za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Mestne občine Murska Sobota.

Mestna občina Murska Sobota je na podlagi sprejetega Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Mestne občine Murska Sobota, na portalu javnih naročil in na evropskem portalu javnih naročil objavila javni razpis za podelitev omenjene koncesije na območju Mestne občine Murska Sobota.

Na javni razpis je prispela ena prijava in sicer ponudba družbe Mala hiša, zavetišče za živali d.o.o., ki bo skladu z 11. členom navedenega odloka v prihodnjih 8 letih izvajala obvezno občinsko gospodarsko javno službo pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Mestne občine Murska Sobota.

Letna vrednost omenjenih storitev v zavetišču znaša dobrih 9.000 EUR.

Avtor
Avatar photo