Kaj so dosegli v letu 2022?

Kaj so dosegli v letu 2022?

Izbor urednika

Razvojni center Murska Sobota uspešno sledi zastavljenim ciljem in so dosegli nemalo pomembnih rezultatov dela, ki tako ali drugače prispevajo k razvoju regije in skupnosti, so zapisali na svoji spletni strani.

V letu 2022 so …

… pozdravili čez 22 tisoč obiskovalcev v interaktivnem doživljajskem parku Expano in čez 3 tisoč obiskovalcev v poslovnem središču Expano.

… gostili 15 veleposlanikov držav EU v regijskem promocijskem centru Expano.

… pridobili certifikat Zeleni ključ z vzpostavitvijo standardov okoljskega in družbeno odgovornega ravnanja v RPC Expano.

… izvedli in strokovno podprli 6 sej najvišjih regijskih organov.

… uspešno zaključili pripravo Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021–2027.

… pridobili soglasje vseh občin v regiji za vodenje priprave regionalnega prostorskega načrta.

… aktivno spremljali izvajanje 11 regijskih projektov iz dogovora za razvoj regije.

… aktivno sodelovali pri pripravi Partnerskega sporazuma o sodelovanju Slovenije in EU ter Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027.

… na SPOT točki svetovali 800 podjetjem.

… skozi program SPOT svetovanje Pomurje pripravili 32 izobraževanj, aktivno sodelovali pri 47 poslovnih dogodkih, spisali 30 strokovnih člankov z aktualno tematiko za podjetnike, uspešno izvedli srečanje institucij podpornega okolja v Pomurju ter izpeljali 4 strokovne ekskurzije z namenom izmenjave dobrih praks za podjetnike.

… na terenu obiskali 72 podjetij.

… identificirali 29 investicijskih priložnosti v regiji.

… v sodelovanju z občinami posodobili podatke o 49 poslovnih conah v regiji.

… v programu PONI Pomurje podprli 45 mladih s podjetniško idejo, vlagali v njihovo znanje in kompetence ter za njih organizirali in izvedli 98 izobraževalnih delavnic.

… aktivno delali s 44 izobraževalnimi institucijami ter 178 malimi in srednje velikimi podjetji.

… v projektih sodelovali s partnerji iz 25 držav.

… uspešno zaključili 4 projekte sofinancirane skozi programe EU.

… pridobili 5 novih projektov v skupni vrednosti več kot 5 milijonov evrov.

… oblikovali 12 mednarodnih projektnih partnerstev in pripravili 6 projektnih prijav.

… pripravili 13 prijav na razpis Ekosklada za ranljive družbene skupine na Pušči.

… 260 osebam predstavili Puščo kot primer dobre prakse.

… s partnerji razvili nove turistične produkte in inovacije, kot so responsibus, Z vesi v varaš, Pušča – skriti biser Pomurja, Interpretacijski center za ohranjanje temnega neba, Doživi in okusi Pomurje, Veliki adventni koledar Pomurja.

… Pomurje in RCMS predstavljali na 12 dogodkih po Sloveniji in tujini.

… izvedli več kot 100 delavnic, treningov in seminarjev s skupno več kot 1200 udeleženci.

… na spletni strani objavili 145 novic in 58 razpisov ter zabeležili 16 tisoč obiskovalcev spletne strani.

… presegli 18 tisoč všečkov in sledilcev na socialnem omrežju Expana.

… na Facebooku objavili 165 objav.

… turističnemu sektorju v regiji poslali 11 poslovnih novičnikov Expano.

… postali Zelena in zdrava pisarna, prijazna Sloveniji.

… se iskreno trudili, da bo regija vse bolj prijazna za bivanje, spodbudna za ustvarjanje ter navdihujoča za obisk!

Avtor
Avatar photo