Hitrejši vstop mladih na trg dela

Hitrejši vstop mladih na trg dela

Subvencija za zaposlitev mladih za nedoločen čas v višini od 5.400 EUR do 8.820 EUR. Osebi zagotavljate mentorstvo ter usposabljanje ali izobraževanje tako osebi kot tudi mentorju. Prijavite se z ePonudbo na javno povabilo.

Zagotovite si dolgoročnejše sodelovanje z mladimi …

 

Kaj vam omogoča povabilo?

Pridobitev subvencij za zaposlitev v skupni višini od 5.400 EUR do 8.820 EUR za zaposlitev brezposelnih mladih iz ciljne skupine javnega povabila.

Izplačuje se mesečno v višini od 300 EUR do 490 EUR/mesec največ 18 mesecev.

Višina je odvisna od:

 • trajanja brezposelnosti,
 • dosežene izobrazbe in
 • prijave v dodatno pokojninsko zavarovanje.

Subvencija je sorazmerno nižja, če zaposlite invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas in s polnim delovnim časom oziroma krajši delovni čas v primeru zaposlitve invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Subvencijo vam nakažejo mesečno za vsak polni koledarski mesec zaposlitve po predložitvi obrazca REK-1 za posamezen mesec, iz katerega je razvidno, da vam je nastal strošek plače.

Novozaposlenim sodelavcem morate:

 • zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji,
 • mentorja z vsaj 3 leti delovnih izkušenj,
 • zagotoviti usposabljanje ali izobraževanje (zaželeno pridobivanje digitalnih kompetenc).

Poleg tega se mora usposabljati ali izobraževati tudi mentor – ni nujno, da iz istih vsebin kot vključena oseba.

Usposabljanja ali izobraževanja mora izvesti zunanji izvajalec, registriran za dejavnost izobraževanja in morajo skupaj trajati vsaj 30 šolskih ur/osebo.

 

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?

ePonudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj 3 mesece najmanj enega zaposlenega ali ste samozaposleni, zagotavljate mentorstvo ter izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo. Pogoji so natančno opredeljeni v 6. poglavju javnega povabila.

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število brezposelnih mladih iz ciljne skupine povabila. Število možnih vključitev je odvisno od povprečnega števila oseb, ki jih imate prijavljene v obvezna socialna zavarovanja za najmanj polovični delovni čas v zadnjih 3 mesecih pred mesecem oddaje ponudbe, kot je določeno v javnem povabilu.

 

Za koga lahko pridobite subvencijo?

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo stare do vključno 25 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Sredstva zagotavlja Evropska unija v okviru instrumenta nextGeneration EU, Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, ukrepa Hitrejši vstop mladih na trg dela.

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajejo prednost osebam, ki:

 • v zadnjih 2 letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih,
 • se soočajo s socialnimi in zdravstvenimi ovirami.

V subvencionirano zaposlitev se ne morejo vključiti:

 • brezposelni, ki so bili pri vas zaposleni v zadnjih 12 mesecih, razen pogodbe o zaposlitvi zaradi izvajanja javnih del,
 • brezposelni, ki bi se samozaposlili pri vas in so lastnik ali solastnik ali ustanovitelj vašega poslovnega subjekta ali ga osebno vodijo ali imajo v njem status prokurista.

 

Kako sodelujete na javnem povabilu?

Tako, da predložite e-ponudbo za subvencionirano zaposlitev brezposelnih mladih iz ciljne skupine povabila.

Ponudbo lahko oddate le elektronsko na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate. Vse drugače oddane ponudbe bodo zavržene.

Oddaja ponudbe je možna vsak dan od 16. 8. 2022 do 31. 1. 2023 do 23.59, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

Prijaviteljem, ki boste izpolnjevali pogoje javnega povabila, bodo napotili kandidate iz ciljne skupine.

 

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).

 

Vse o javnem povabilu:
Poglejte si javno povabilo Hitrejši vstop mladih na trg dela.

Kontakt:
Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo so vam na voljo:

Kontaktni center, 080 20 55 (brezplačni telefon) in elektronski naslov: kontaktni.center@ess.gov.si,
Centralna služba, elektronski naslov: vstopmladih@ess.gov.si
Preberite si odgovore na napogostejša vprašanja.

Avtor
Avatar photo