EKO KUL – urbani vrtovi v občini Radenci

EKO KUL – urbani vrtovi v občini Radenci

Občina Radenci je skupaj s partnerji Prleška razvojna agencija, GIZ, Innovation region Styria, RIS – raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Bistra hiša, zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj Martjanci, Danijela Gjergjek, nosilka dopolnilen dejavnosti na kmetiji, Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks SO.P., BELTINCI, Gider Silvija, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Verein zur Förderung des Naturpark Raab in Društvo za trajnost virov SI.energija uspešno kandidirala na 6. Javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanje lokalne akcijske skupine z operacijo EKO KUL. Operacijo delno sofinancirata RS, Program razvoja podeželja in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje.

Narava okoli nas je že s kančkom vloženega truda neizmerno radodarna. Bogata živilsko-pridelovalna tradicija našega okolja in njegove naravne danosti nam ponujajo neposredno razkošje uporabe lokalnih, odgovorno in trajnostno pridelanih sestavin. Trendi potrjujejo, da se na osnovi izbranih in vrhunskih sestavin, pridelanih v sozvočju z naravo, snuje kulinarika najvišje kakovosti. Sledljivo, trajnostno, pravično in okolju prijazno, ekološko, organsko in inovativno so ključne besede, ki so v svetu sinonimne s kakovostjo, zanje je potrošnik pripravljen odšteti več denarja, hkrati pa z rastočimi evropskimi standardi in zahtevami pri potrošnikih postajajo higienski minimum. Operacija EKO KUL te trende prenaša na lokalno okolje vključenih partnerjev, ki deloma že izpolnjuje ta visoka merila pridelave zadostne in raznolike hrane, ki je hranljiva, cenovno dostopna in trajnostna. Med obstoječe izzive sodi nadgrajevanje pridelave v kakovostne produkte, okrepljeno sodelovanje med deležniki, krepitev zavedanja pomena tovrstne hrane pri lokalnem prebivalstvu, krajšanje preskrbnih verig in (vnovična) krepitev stika ljudi s pridelavo in predelavo hrane. EKO KUL soj žarometov usmerja v zdravo, vrhunsko lokalno pridelano hrano, z inovativnimi pristopi pa ji dodaja tisto iskrivost, s katero je privlačnejša tudi za mlade. Aktivnosti operacije EKO KUL! so zasnovane v skladu s strategijo Od vil do vilic, s posebnim poudarkom – poleg že naštetih konceptov – na pomenu lokalne samooskrbe.

Občina Radenci bo s pomočjo sofinancerskih sredstev postavila 200 visokih vrtnih gred – vzpostavitev EKO kotičkov za spodbujanje priprave ekološko pridelane hrane. Visoke grede bodo postavljene v neposredni bližini Kidričevega naselja. Zainteresirane občanke in občani bodo lahko za lastno uporabo prevzeli 2 visoki gredi 200×100 cm. Uporaba kotičkov bo brezplačna, s tem, da se bodo uporabniki zavezali vzdrževati red in čistočo.

Občina načrtuje v zimskih mesecih izvesti javno naročilo za izdelavo visokih gred, v zgodnji spomladi bomo skupaj z uporabniki grede ustrezno namestili in napolnili. Strošek polnil je upravičen strošek iz projekta. Vsi zainteresirani uporabniki bodo o nadaljevanju del na sami lokaciji pravočasno obveščeni.

Vsem, ki vas zanima uporaba visokih gred predlagamo, da za rezervacijo pokličete na telefonsko številko 02 566 96 12 ali 02 566 96 21 oz. pišete na elektronski naslov mojca.marovic@radenci.si ali luka.ajlec@radenci.si.

Avtor
Avatar photo