61. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA 2023 | tiskovna konferenca

61. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA 2023 | tiskovna konferenca

Izbor urednika

61. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA bo v Gornji Radgoni od 26. do 31. avgusta 2023 s 1700 razstavljavci iz 35 sodelujočih držav na skupaj 70.950 m2 razstavnih površin ponujal vrhunsko tehniko, opremo in sredstva za kmetijstvo, gozdarstvo, vinarstvo in živilstvo. S strokovnimi razstavami živali bo predstavil vrhunske rejske dosežke in vabil s sonaravnimi praksami in strokovnimi nasveti v sejemske vrtove. Povezoval bo s strokovnimi in stanovskimi srečanji in nazdravil z najboljšimi kmetijskimi pridelki, prehrano in vini poslovno uspešnemu in prijateljskemu druženju.

Posnetek novinarske konference: 61. sejem AGRA 2023

Produkcija posnetka tiskovne konference: www.tvradgona.si

Vrhunski domači in tuji razstavljavci bodo ponujali inovativne digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo in vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske ter gozdarske mehanizacije in opreme. Na voljo bodo semena, sadike, sredstva za prehrano in varstvo rastlin, oprema za živilsko-predelovalno industrijo in gastronomijo. Predstavljeni bodo odlični pridelki in prehranski izdelki slovenske živilsko predelovalne industrije in dopolnilne dejavnosti kmetij. Vinska hala bo ponujala odlična vina ter vinogradniško in vinarsko opremo. Bogat bo program kmetijskih gradenj ter opreme za urejanje vrtov in okolice bivališč.

Država partnerica sejma AGRA bo Indija, država z največjim številom prebivalcev na svetu, z bogato tradicijo kmetijske pridelave in proizvodnje živilskih izdelkov. S skupinskimi razstavnimi prostori se bodo predstavile še Bolgarija, Črna Gora, Severna Makedonija, Madžarska, Kosovo, Avstrijska Štajerska, Ukrajina, Senegal …

Sejem bodo sooblikovale vodilne vladne, strokovne in stanovske organizacije, na čelu z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Pestro dogajanje in predstavitve svojih članov pripravljata Zadružna zveza Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij bo predstavila najvidnejša živilska podjetja Slovenije, slovensko sadje in odlične pekovske izdelke. Čebelarska zveza Slovenije bo v sodelovanju s Čebelarsko zvezo društev Pomurja organizirala promocijo čebelarstva, čebel in shem kakovosti. V okviru Ministrstva za naravne vire in prostor se bo predstavila Skupnost naravnih parkov Slovenije. Prvič bo dejavno in z zanimivimi predstavitvami sodelovalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. V gozdno parkovnem nasadu, strokovnem dogajanju in kot organizator sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov bo aktiven Zavod za gozdove Slovenije.

Najboljše tradicije in nove prakse bodo oživljale strokovne predstavitve govedoreje, konjereje, drobnice ter razstava avtohtonih pasem domačih živali s ponudbo izdelkov kmetij. Maneža bo vsak dan prizorišče atraktivnih revij. Vabijo tudi razstava malih živali, rib v ribniku in Vrtec malih živali za najmlajše.

S praktičnimi nasveti bodo postregli praznično urejeni osrednji sejemski vrt Biotehniške šole Rakičan, poligon Zeleni dragulji narave, Permakulturni center Pomurskega sejma z vzorčnim čebelnjakom in hiško iz slamnatih bal, Povezovalnica pod novim sejemskim kozolcem, gozdno parkovni nasad ter nasad starih sort jablan in trt, razširjenih v Sloveniji.

Sejem bodo spremljali številni strokovni posveti, predavanja in okrogle mize na aktualne tematike. Vsebinski poudarki bodo na Mednarodnem letu prosa, mladih v kmetijstvu, inovacijah in digitalizaciji kmetijstva prihodnosti, podnebnih spremembah in vodnih virih, ekološkem kmetijstvu, hrani iz naše bližine, prehranski varnosti, krepitvi podeželskih območij, biotski raznovrstnosti, našem gozdnem in lesnem bogastvu, prehranski in energetski samooskrbi ter obnovitvenem kmetijstvu.

Spremljevalni in družabni program bodo zaznamovali sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, tekmovanje v plesanju polke, prikaz vodenja teličkov s strani najmlajših rejcev, srečanje starodobnih traktorjev Steyr, tekmovanje v vlečenju vrvi in številna druga stanovska srečanja.

Sejem AGRA bo ob prisotnosti številnih visokih domačih in tujih političnih in gospodarskih predstavnikov odprla ter goste slavnostno nagovorila Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije.

DRŽAVA PARTNERICA TER GOSTUJOČE DRŽAVE IN REGIJE

Država partnerica sejma AGRA bo Indija, država z največjim številom prebivalcev na svetu, z bogato tradicijo kmetijske pridelave in proizvodnje živilskih izdelkov. S skupinskimi razstavnimi prostori se bodo predstavile še Bolgarija, Črna Gora, Severna Makedonija, Madžarska, Kosovo, Avstrijska Štajerska, Ukrajina, Senegal … Letos bo na sejmu ponovno organiziran dan Avstrijske Štajerske, ki bo v sredo.

Avtor
Avatar photo