20 let delovanja Varne hiše Pomurja

20 let delovanja Varne hiše Pomurja

Društvo varnega zavetja Pomurja od leta 2002 naprej izvaja program Varna hiša Pomurja. Namen programa je, da ženskam in otrokom, ki doživijo kakršno koli obliko nasilja, nuditi možnost takojšnjega umika v varno bivalno okolje, kjer si ob strokovni pomoči svetovalk začnejo urejati življenje brez nasilja. Program se izvaja v hiši, ki je zaradi večje varnosti na trajni lokaciji. V tej hiši je na voljo 5 sob s skupno 15 posteljami.

Jubilej društva so obeležili v petek, 4. novembra 2022, v prostorih Mladinsko kulturnega centra Ljutomer. O delovanju Varne hiše Pomurja je prisotne seznanila predsednica društva Darinka Štuhec, ki je med drugih postregla s podatkom, da je v dveh desetletjih za pomoč zaprosilo blizu 600 žensk in otrok. Ob 20-letnici delovanja Varne hiše Pomurje sta se slovesnosti udeležili tudi predsednica sekcije Varnih hiš, materinskih domov in ostalih sorodnih organizacij pri Socialni zbornici Slovenije Suzi Kvas in predsednica Socialne zbornice Slovenije Breda Božnik, ljutomerska županja pa je ob tej priložnosti Darinki Štuhec predala priznanje ob 20-letnici delovanja Varne hiše Pomurja.

Avtor
Avatar photo